Styrelsen

En ny styrelse valdes vid ordinarie släktmöte den 21 april 2012:

Ordförande Magnus Cedergren (71334/M)
Sekreterare Hans Frykman (7152), omval
Kassör Robert Bergman (11424), omval
Ledamot Lars Reuter (8331), nyval
Ledamot Eva Sendel (511234), nyval
Ledamot Anders Bergman (63322), nyval
Suppleant Ulla-Britta Roos (Olof-grenen), nyval
Suppleant Christina Reuter (8311), nyval

Revisorer:
Revisor Göran Bergman
Revisor Marie Spinelli Liljedahl
Revisorsuppleant Stephan Bergman-Paul
Revisorsuppleant Eva Frykman

Valberedning:
Erik Taube, sammankallande
Bo Bergman
Fredrik Nordlund

Tidigare styrelse 2009-2012:

Ordförande Fredrik Nordlund (14411)
Vice ordförande Erik Taube (11221)
Sekreterare Hans Frykman (7152)
Kassör Robert Bergman (11424)
Registrator Hedvig Nordlund (14413)
Webb Anna Lindström (63711)
Suppleant Erik Herslow Bergman (63321)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *