Årsberättelse 2012

Berättelse rörande förvaltningen av Föreningen Johan Bergman Olsons Ättlingar

Styrelsen får härmed stadgeenligt avlämna berättelse över förvaltningen av föreningen avseende tiden 1 januari 2009 till 31 december 2011.

Styrelsen har efter ordinarie släktmöte den 24 januari 2009 på Waldemarsudde haft följande sammansättning:

Ordförande:
Fredrik Nordlund (14411)

Ledamöter:
Robert Bergman (11424), kassör
Hans Frykman (7152), sekr
Anna Lindström (63711), webbansv
Hedvig Nordlund (14413), registrator
Erik Taube (11221), vice ordf

Suppleanter: 
Erik Herslow Bergman (63321)
Kristina Jeorell (63112), senare avböjt

Släktmötet valde till
Revisorer:
Göran Bergman (7144), 
Marie Spinelli Liljedahl (8361)

Revisorssuppleanter:
Christer Holmström (7162), 
Fredrik Em (7133M)

Valkommittén:
Bengt Bergman (11413), sammankallande
Gunilla Nordlund (1441M) Berit Gustafsson (7161)

Vid konstituerande styrelsemöte den 24 januari 2009 på Waldemarsudde utsåg styrelsen till:
Vice ordf: Erik Taube (11221)
Kassör: Robert Bergman (11424)
Registrator: Hedvig Nordlund (14413)
Sekreterare: Hans Frykman (7152)
Webbansv: Anna Lindström (63711)

Ulla-Britt Roos (Olof-grenen, bror till Johan Bergman Olson) har varit adjungerad till styrelsens sammanträden.

Föreningens firma i post och bank har tecknats av Fredrik Nordlund och Robert Bergman, två i förening. Årsavgiften har varit 100 kr för medlem och 1000 kr för ständig medlem. Föreningens ekonomi framgår av det bifogade bokslutet. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny budget.Under perioden har styrelsen haft 13 protokollförda möten och ett arbetsmöte. Styrelsen har bevakat frågor som rör släktens historia. Under mandatperioden har styrelsen skapat två olika register för två olika funktioner: Släktföreningens register, släktregistret, har förts i ett släktforskningsprogram; Holger. Ett adressregister för utskick till föreningens fränder har förts i en egen databas, där postadresser och e-postadresser har samlats. Under perioden har styrelsen i sina ansträngningar att hålla släktregistret aktuellt utsett s k grenrepresentanter, vilkas uppgift ska vara att inventera respektive gren och rapportera till styrelsen/registrator. Släktföreningens hemsida, www.bergmanolson.se har aktivt använts för att informera om föreningen och om de aktiviteter som släktens fränder inbjudits till. På hemsidan finns bl a en funktion för att registrera sin e-postadress. Styrelsen har huvudsakligen sänt information via de insamlade e-postadresserna.

Styrelsen har för att förbättra föreningens ekonomiska förvaltning, placerat 200.000 kr i långsiktig placering, där själva insättningsbeloppet är återbetalningsgaranterat. Hälften är placerat i en aktiefond, svenska företag och hälften är placerat i en räntefond. Placeringstiden är sex år.

Styrelsen har strävat efter att utveckla släktens aktiviteter och träffpunkter. Sammanlagt har styrelsen inbjudit till sex frändeträffar under mandatperioden. En picknick ute på Waldemarsudde nedanför kvarnen, har blivit ett återkommande och uppskattat inslag. Tre sådana picknick/frändeträffar: 2009, 2010 och 2011 arrangerades i månadsskiftet maj/juni. Till picknickträffarna har infunnit sig ett 25-30tal fränder varje gång.

Styrelsen har arrangerat tre frändeträffar för samtal om nya stadgar för föreningen. Den 21 november 2009 samlades 17 fränder på Fredrikshofsgatan i Stockholm för ett seminarium kring §§ 1-3 i föreningens stadgar. Året därpå, i 27/11 2010 samlades ett 30- tal fränder i Finska kyrkan i Stockholm för fortsatta samtal. Frändeträffen i oktober 2011 fick dessvärre ställas in pga för få anmälda. Styrelsen har utifrån de förda samtalen och andra kontakter med fränder, arbetat fram ett förslag till nya stadgar för släktföreningen.

Styrelsen har fört samtal med Stockholms stadsarkiv rörande arkivfrågan för föreningen. I samband med att arkivmaterial deponerades vid stadsarkivet, infördes en begränsning i tillträdet till arkivet. Samtidigt behöver arkivförteckning uppdateras. Både från fränder och Stockholms stadsarkiv finns en uttalad önskan att ändra på detta förhållande. Stadsarkivet har lämnat förslag till lösning och styrelsen hoppas att en överenskommelse kan komma till stånd under våren 2012.

Stockholm den 21 mars 2012.

Fredrik Nordlund (Ordf)
Robert Bergman
Hans Frykman
Anna Lindström
Hedvig Nordlund
Erik Taube
Erik Herslow Bergman

Det här inlägget postades i Om föreningen, Styrelsemöten och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *