Välkommen till Släktmöte 2012…

…och släktföreningens 60-årsdag!

Styrelsen för släktföreningen vill härmed inbjuda/kalla till stadgeenliga släktmötesförhandlingar. Till detta år har vi fått byta mötesplats. Vi vill samtidigt hälsa släktens fränder välkomna till en dag då vi firar släktföreningens 60 år sedan grundandet!

Tid och plats: Lördagen 21 april 2012, kl 15.00 å Gästgivargränd 3 i Täby.

Vi sätter oss till färdigdukade bord för årsmötet kl 15.00. Till själva mötet serveras kaffe. Efter en bensträckare blir det sedan middag (ca kl 17.00) bestående av huvudrätt med dryck 1-2 glas vin och kaffe. Efter middagen omkring kl 20-21 blir det annan festivitet (ej bestämd i skrivande stund). Pris: 200 kr/person.

Förslag till dagordning

 1. Släktmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av protokollförare vid mötet.
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera släktmötesprotokollet.
 6. Justering av röstlängd om sådan upprättats.
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse för tiden sedan sista släktmötet 2009-01-24.
 8. Föredragning av kassörens räkenskaper för tiden sedan föregående släktmöte samt angiven revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgiften, avgift för ständigt medlemskap samt eventuella avsättningar till fonder.
 11. Förslag till nya stadgar för släktföreningen.
 12. Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till släktmötet och/eller som av medlem senast fyra veckor före släktmötet skriftligen anmälts till ordföranden. Över medlemsförslag skall styrelsens yttrande föreligga.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av minst fem ordinarie styrelseledamöter.
 15. Val av högst tre styrelsesuppleanter.
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 17. Eventuellt förslag till hedersledamot.
 18. Övriga frågor. ( Inga för föreningen bindande beslut som innefattar större utgifter får fattas under denna föredragningspunkt.)
 19. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
 20. Släktmötets avslutande

Medlem som önskar väcka förslag skall sända det till ordföranden, senast 2012-03-20;
Fredrik Nordlund, Bergkullevägen 158, 461 67 Trollhättan eller via e-post; fredrik.nordlund@svenskakyrkan.se

Anmälan till Släktmötet

Anmälan till Släktmötet och deltagande i efterföljande middag, sker till sekreteraren Hans Frykman, senast 2012-04-10; plusgiro 154 09 21-2. Ange i meddelanderaden: namn, tfn, mailadress

För den frände som endast önskar delta i Släktmötets förhandlingar anmäler deltagande till sekreteraren Hans Frykman, Fyrbåksvägen 16 B, 722 10 Västerås eller via e-post; hans.frykman@spray.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Föreningen Johan Bergman Olsons Ättlingar

Så här tar du dig hit från Stockholm:

T-bana till Tekniska Högskolan – byte till Roslagsbanan (som Gustav Bergman var en av initiativtagarna till!), stig av vid Galoppfältet. Därifrån går du till fots en backe upp och därifrån ser man husen och Gästgivargränd.

T-bana till Danderyds sjukhus – byte till buss 610 till ”Stockholmsvägen” och sedan till fots.

Egen bil – från E 18: Avfart 183. Tag vänster in på Bergtorpsv. Åk rakt genom första rondellen. Sväng vänster i andra rondellen in på Stockholmsvägen. Efter cirka 400 m sväng vänster vid skylt Gästgivarvägen o kör in på området o parkera på ledig plats.

Förslag till nya stadgar

Förslag 1 från styrelsen

Avgift för medlem och ständig medlem
Den nuvarande avgiften för medlem respektive ständig medlem har legat oförändrad ett antal år. Det är därför rimligt att höja avgiften, något som släktföreningens revisorer även framfört. Styrelsen vill därför föreslå att avgiften höjs till 125 kr årsavgift för medlem och för ständig medlem 1.250 kr, fr.o.m. årsskiftet 2013.

Släktmötet förslås besluta enligt ovan.

Förslag 2 från styrelsen

Nya stadgar för släktföreningen
Släktmötet uppdrog 2009 till styrelsen att komma med förslag till nya stadgar. Härmed överlämnar styrelsen sitt förslag. I § 12 Stadgeändring, står det: ”För stadgeändring fordras beslut på ordinarie släktmöte med 2/3 majoritet av de röstande. I kallelse till släktmöte och extra släktmöte där förslag till stadgeändring föreligger skall denna punkt särskilt angivas. Förslaget skall bifogas.”

Släktmötet förslås anta förslaget till nya stadgar i första läsningen.

Stadgeförslag som pdf

Det här inlägget postades i Aktiviteter och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *