Minnesanteckningar från frändeträff 21 november 2009

Dryga tjugotalet fränder hade hörsammat inbjudan att diskutera föreningens stadgar §§ 1-3, de som avhandlar syfte och medlemskap. Beträffande ändamåls- och syftesparagrafen var frändena ense om att den är rätt välformulerad. Möjligen skulle ett förslag till nya stadgar finna ett annat ord till ”utföra”.

Den mesta diskussionen rörde sig kring medlemskapsfrågan, där Hans Frykman lämnat ett förslag, som i korthet innebär att föreningen har två slags medlemskap; passiv eller aktiv. Som aktiv medlem räknas den som har erlagt medlemsavgift till föreningen. Hans hade också förslagit att begreppet hedersmedlem ska tas upp i de nya stadgarna, idag finns det bara med som en punkt i släktmötesordningen.

Utöver medlemskapsfrågan diskuterade fränderna också form för kallelse. Göran bergman pläderade för att begreppet e-post bör införas i stadgan. I vart fall bör formuleringen helst innefatta framtida teknisk utveckling, detta för att stadgarna inte ska behöva skrivas om för ofta. Göran påpekade också att stadgarna beskriver vad vi som förening ska göra, men lika viktigt borde vara att vi diskuterar hur vi ska göra.

/Fredrik Nordlund, Ordf.

Det här inlägget postades i Aktiviteter och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Minnesanteckningar från frändeträff 21 november 2009

 1. Magnus Cedergren skriver:

  Tack för minnesanteckningarna!

  En kort kommentar: Det verkar som om frågan om vad släktföreningens verksamhet skall grundas på i framtiden, knappast fick något svar av det förra medlemsmötet. Jag lämnade ju ett medlemsförslag om en dylik medlemsdiskussion inför årsmötet 2008, men det fick anstå då. Uppenbarligen får diskussionen vänta ytterligare, om den inte behandlas på medlemsmötet denna månad och inte heller behandlades på det förra medlemsmötet.

  Tråkigt, tycker jag. Jag tror att en sådan diskussion är nödvändig, för att framtida styrelser skall kunna prioritera sådan verksamhet som medlemmarna efterfrågar.

  Om du vill läsa mitt medlemsförslag från 2008:
  http://www.historiskskogsexport.se/files/906187/motion1.pdf

  Magnus

  • Fredrik Nordlund skriver:

   Ett svar till Magnus frågeställning. Styrelsen har inbjudit och kommer att fortsättningsvis inbjuda till frändeträffar mellan de ordinarie Släktmötena. Flera av dessa har tillkommit på enskilds frändes initiativ, som styrelsen då uppmuntrat och stöttat.
   Uppdraget från Släktmötet att omarbeta föreningens stadgar, pågår och som ett led i detta, inbjuda till frändeträffar av karaktären seminarier. Kanske ett ambitiöst ord… men tänkt som ett sätt för styrelsen att bredda intresset, delaktigheten hos släkten, men också ge goda synpunkter till styrelsen. Därmed inte sagt att alla och allas synpunkter kommer att bli beaktade, när ett förslag till nya stadgar skrivs fram till Släktmötet 2012!
   Syftesparagrafen ska vi fundera över flera gånger. Tack för allas synpunkter och engagemang! /Fredrik Nordlund, Ordf.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *