Rapport frändemötet 29/1 2011 i Finska Kyrkan.

Ämnena för dagen var föreningens mål och mening, metoder nå dit samt synpunkter på styrelsens fögderi de första två åren och önskemål och förslag för dess fortsatta arbete. 23 fränder deltog med samtliga grenar och grenrepresentanter närvarande! Fint! Styrelsen representerades av Erik, Robert, Anna och undertecknad, som ledde mötet.

Göran Bergman redogjorde för sitt förslag till verksamhetsplan för föreningen, tidigare utsänt till styrelsen. Dess innehåll hade stadgarna som utgångspunkt och inspirerade till tankar som finns med i resultaten från dagens diskussion.

Stadgarna ansågs som mycket välskrivna. I princip täcks det mesta av mål och mening med föreningen och hur man når dit. De behöver dock uppdateras och moderniseras. Blir ämnet för nästa frändeträff – enligt styrelsens preliminära planer hösten 2011.

Styrelsearbetet:

Samstämmiga önskemål om att släktregistret hålls uppdaterat och görs tillgängligt att ta del av för medlemmarna. Det klargjordes återigen att det inte kan innehålla adresser och inte är ett medlemsregister utan en förteckning av alla ättlingar med partners till Johan Bergman Olson ”från starten”. Det är inköpt under mandatperioden och sköts i styrelsen av dess arkivarie Hedvig Nordlund, som tyvärr ej kunde närvara på mötet.  Efterfrågades hur många som ingår i släktregistret men dessa uppgifter är ännu ej helt klara.

Medlemsregistret innehåller uppgifter om aktiva medlemmar, deras släktnummer och adresser. Ligger på excelfil, sköts av Anna Lindström som gör utskicken från detta.
Är också underlag för kassörens kontroll av inbetalning av årsavgifter samt förteckning av ständiga medlemmar. Och medlem blir man ju när man betalar årsavgiften till föreningen.

Hur nås medlemmarna?

  1. I första hand via mail.
  2. I andra hand brev till dem som ej har anmält mailadress.
  3. Grenrepresentanternas viktiga uppgift att hålla adresserna aktuella betonades liksom betydelsen av att de för ut och tar emot info till sina ”kvistar”.

Hur värva nya medlemmar? ”Gammalt” förslag återupptogs om brev till nyblivna 18-åringar. Kanske kan det utökas till värvarbrev till hela familjen med blivande 18-åring och tips om att lämplig present kan vara medlemskap (100 kr. blott) i föreningen. Kostnaden för brevutskick är minst 6 kr/brev – blir ganska dyrt – men kan kanske ( v.b.) tas från fonderade medel efter sedvanlig behandling. Grenrepresentanterna har här en diger uppgift hitta aktuella familjer!

Långtidsplan för kommande aktiviteter önskades. Mycket finns redan på hemsidan!

Hemsidan fungerar nu tack vare Annas arbete. Läsvärd! Ta upp som ”Favorit” i datorn!

Klander angående insatserna för att få in medlemsavgifter – och därmed medlemmar! – har framförts. Förbättring har skett. Nu finns  cirka 60 årsbetalande och 17 ständiga medlemmar.

Dokumentfrågor och donationer: Mycket talar för någon form av digitalisering av befintliga arkiv – på Stockholms stadsarkiv t.ex.. Men mycket finns i olika fränders händer. Hur få info om vem o var? Hur hantera dessa? Arkivering på något museum – Kalix t.ex.? av såväl dokument som fasta föremål? Bara registrera, digitalisera och sedan åter till ägaren om så önskas. Idag svårt härbärgera donerade föremål.

Fotografier från olika möten skulle kunna samlas under någon flik på hemsidan. (Finns delvis nu.)

Föreningens mål och medel nå dit?

Återigen – stadgarna ger god anvisning om detta! Föreningen finns för att skapa intresse och kunskap om Johans Bergman Olsons familj och dess betydelse för sin samtid och eftervärlden. Kunskapen nås via alla hittills gjorda efterforskningar, som skall göras tillgängliga.

Vem skall forska har varit en fråga. Mötet enades om att det måste grundas på och drivas av enskilda medlemmars intresse och förmåga. Det är inte en uppgift för styrelsen, som dock skall bistå på alla möjliga sätta och ekonomiskt stöd kan utgå. Magnus Cedergren är den som forskat mest och bäst och hans arbeten nås via vår hemsida! Kontakter utåt med t.ex. institutioner och museer viktigt för att både föra ut och ta in kunskap om JBO´s verk.

Sammanhållning bland medlemmarna nästa viktiga punkt för verksamheten. Vi är till för varandra!

Möten och utflykter, helst med någon som berättar om viktiga och spännande saker ur släkthistorien, togs upp som önskemål och uppskattat inslag. Exempel: Waldemarsuddedagen och Sätra Brunnutflykten.

Ny Kalixresa: Arrangerad tidigare av Magnus Cedergren på omtyckt sätt. Flera på mötet trodde sig vilja åka om ny resa görs.

Förslag på närstående aktiviteter:

Uppmärksamma JBO i Kalix: Göran Bergman berättade om att en C-O Bergman (trol.ej släkt -el. avlägsen?) som just fått ge namn åt en park i Harads 5 mil utanför Gällivare. Han lät 1890 bygga bl.a. Fjällnäs träslott i Gällivare (som idag är upprustat till ett exklusivt hotell www.fjallnascastle.com), var med om att anlägga Malmbergsgruvan, stor industriman. Dock – kanske JBO hade större betydelse för Kalixregionen. Så varför inte sikta på att JBO uppmärksammas med ngt i Kalix? Stort mål! JBO´s föräldrars gravar i Kalix sägs vara i dåligt skick. Åtgärdas på ngt sätt?

60 årsfirande: Föreningen bildades 1951 på ”Högloftet” Skansen. Vilhelm Bergman, som var med på dagens möte berättade att han deltog – då som 10-åring. Lämpligt att kombinera 2012 års årsmöte med 60-årsfirande!

Inlägget 28/12 2010 på hemsidan om att det kanske varit lika bra lägga ner föreningen 2008 kom på tal. Man menade det var en enskild medlems åsikt och det uttrycktes såväl förvåning som oförståelse.

Avslutningsvis: Mötet avhölls i mycket god stämning. Stimulerande engagemang med konstruktiva idéer och uppslag. Det bådar gott för nästa möte i höst! Tack alla och välkomna igen!!

Hans Frykman, mötesledare och föreningens sekreterare.

Det här inlägget postades i Aktiviteter, Om föreningen och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *