Kompletterande kallelse till frändemötet 29/1 2011

kl 13 – 15.30 i Finska Kyrkan Stockholm.

Planerat enligt första kallelsen var främst diskussion om föreningens stadgar. Efter ”Kommentar” 28/12 2010 med efterföljande nya inlägg till ”Släktmötet 2008” på hemsidan skall vi nu mera fokusera på släktföreningens uppgift, dess mål och hur målen skall uppnås. Nuvarande styrelse har två år bakom sig och om ett år är nästa ordinarie årsmöte då ny styrelse skall väljas.

Aktuella frågor nu:

 1. Vilka förväntningar och önskemål har medlemmarna på föreningen?
 2. Hur uppfattas styrelsens arbete under de två gångna åren? Vad var bra – vad var inte bra?
 3. Hur har uppgifterna enligt stadgarna hanterats hittills?
 4. Vilka förväntningar på en styrelse är rimliga?
 5. Lämpliga metoder för styrelsen för att leva upp till stadgarnas krav. Till denna punkt har revisor Göran Bergman nyligen tillställt styrelsen råd och anvisningar,som han själv kommer att kunna presentera för mötet.
 6. Hur bedrivs lämpligen släktforskningen och av vem? Styrelsen har 2009 beslutat stödja sådan forskning såväl ekonomiskt som ”moraliskt”.
 7. Stadgefrågor – om tid finns. §2 – medlemsparagrafen diskuterades på 2009 års stadgemötet med bl.a. ett utskrivet förslag av mig. Detta förslag har jag modifierat och bifogas.
 8. Behövs ytterligare nytt möte kring dagens frågor ”inom kort” –  eller kan det vänta till efter sommaren, som var ursprungliga förslaget från styrelsen?

Extrafråga: Medlemmars förslag och bidrag till möten och aktiviteter mottages tacksamt!

Väl mött! Hoppas på stor uppslutning och positiva konstruktiva diskussioner. Anmäl gärna till mig för att vi ska kunna beräkna ”fikat” och lokalanpassning: hans.frykman@spray.se. Jag leder mötet p.g.a. ordförandes tjänsteuppdrag som präst.

Med vänliga hälsningar! Hans Frykman, sekreterare.

Föreningens stadgar

~

Hans Frykmans utkast och diskussionsunderlag till formulering av §2:

§2 Medlemsskap

Rätt till medlemskap har:

 • ättling till Johan Bergman Olson eller med ättling gift person.
 • den som lever med ättling i pågående och med äktenskap jämförbart förhållande.

Aktiv medlem kan man bli från det år man fyller 18 år och betalar gällande medlemsavgift. Annan person må vinna inträde i föreningen då särskilda skäl föreligger. Styrelsen beslutar om sådant medlemskap.

Endast aktiv medlem har rösträtt.

Till hedersmedlem i föreningen kan den väljas, som gjort betydande insatser för föreningen.

Val sker av årsmötet efter styrelsens beredning. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Styrelsen får informera och kommunicera med ättlingar, som ej är aktiva medlemmar, om dessa ej avböjt kontakt.

Kommentarer:

 1. Hedersmedlemskap är ej avhandlat i dagens stadgar – bara under punkt 15 i släktmötesordningen ”Eventuellt förslag till hedersledamot”.
 2. Jag har uteslutit  ”passiv medlem”. Instämmer alltså i invändningar som framfördes på förra stadgemötet.
 3. Fråga? Skall den som blivit medlem p.g.a. ”med äktenskap jämförbart förhållande” få – om så önskas -fortsätta vara medlem även om relationen bryts? eller om partnern avlider?? Båda fallen kanske löses genom att ”särskilda skäl” då kan åberopas för medlemskapet – eller skall man överlåta initiativet helt till aktuella medlemmen?

Sedan återstår tekniska frågor om sättet att kommunicera – men det är inte en stadgefråga.

Hans F.

Det här inlägget postades i Aktiviteter och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Kompletterande kallelse till frändemötet 29/1 2011

 1. Magnus Cedergren skriver:

  Min sarkastiska kommentar om det gamla förslaget till nedläggning med efterföljande diskussion, har föranlett styrelsen till en förändring av medlemsmöte 29/1. Det är lämpligt av mig att inför en sådan diskussion, att lägga ut orden om mina synpunkter. Min kritik tar inte sikte på styrelsens hela arbete, utan främst på behovet av en diskussion om syfte och mål, som var tämligen akut redan 2008 och fortfarande måste vara angeläget. (De evenemang som styrelsen hittills arrangerat, t.ex. picknick på Waldemarsudde och en utfärd till Sätra Brunn har av mig och många andra varit uppskattade.)

  För mig handlar diskussionen om det, som mitt första medlemsförslag från årsmötet 2009 handlade om – dvs. vad bör en omstartad förening och dess styrelse göra (två citat från medlemsförslaget):

  ”Då är frågan: vad händer i stället? Rimligen måste föreningen kunna presentera en verksamhet för sina medlemmar för att ha ett existensberättigande. En styrelse är tillsatt, men den riskerar att
  ’drunkna’ bland orimligt tunga, grundläggande arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifter som
  nödvändigtvis måste utföras, men som bitvis inte utgör någon egen verksamhet, utan snarare utgör en grundläggande förutsättning för föreningens existens. Styrelsen riskerar att delvis bli fånge i ambitiösa strukturuppgifter, istället för att också kunna presentera någon slags verksamhet. ”

  och

  ”Jag menar att det är nödvändigt att lätta styrelsens arbetsbörda, för att den skall kunna få tid att sköta övergripande frågor om verksamhet och strategi.”

  Dvs. den viktigaste frågan för den här diskussionen är: ”för vem är föreningen till för och vad skall verksamheten bestå i”? Utifrån min horisont, handlar detta om att det är enklare att inom och utom styrelse arbeta för ett tydligt syfte och kanske mål, om detta formulerats. Det handlar alltså snarast om att på bästa sätt ta tillvara arbetsinsatser hos de som engagerats i bl.a. styrelse. Är t.ex. all verksamhet enbart avsedd för föreningens medlemmar, eller har föreningen också andra, allmännyttiga ändamål?

  Jag kan personligen ha åsikter om detta, men mitt medlemsförslag tar inte sikte på mina åsikter, utan tar sikte på att en diskussion om detta verkligen blir av – helt oavsett utgången av diskussionen. Kanske kan mitt medlemsförslag vara en nyttig grund för det aktuella medlemsmötet?

  Läs gärna mitt medlemsförslag igen, jag hoppas att mycket fortfarande är användbart:
  http://www.historiskskogsexport.se/files/906187/motion1.pdf

  mvh
  Magnus Cedergren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *