Video om släkthistorien

Vad vet du egentligen om Johan Bergman Olson, familjen, verksamheten i både Kalix älvdal och i Storstockholm? Vad vet du om dina äldre förfäder i Piteå, Arjeplog och Jämtland? Titta på den enkla TV-serien i sex halvtimmesavsnitt, som finns publicerade inom projektet Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal!

Första avsnittet av TV-serien Kalix-Waldemarsudde

Gå till Historisk skogsexport Play!

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Ordinarie släktmöte 2015

Föreningen Johan Bergman Olson kallar nu till ordinarie släktmöte den 1 mars 2015.

Som en första del av släktmötet inbjuds alla deltagare till tågutfärd på Stockholm-Rimbo järnväg, Södra Roslags kustbana och Stockholm-Trälhavets järnväg (dvs. Roslagsbanan till Åkersberga och Österskär).

Åtskilliga av barnen och barnbarnen till Johan och Henrika Bergman Olson var på sin tid stora aktieägare i dessa privata järnvägsbolag, och flera förfäder hade förtroendeposter i bolagen för drygt 100 år sedan. Särskilt sträckan Åkersberga-Österskär har ett starkt släkthistoriskt intresse, genom att denna järnväg tillkom på direkt initiativ av några av Johan och Henrikas barn och barnbarn.

Vi träffas kl. 11.00 på Stockholms Östra (T-bana Tekniska högskolan). Sök upp en plattform med ett abonnerat tåg för en kort inledning, för att strax därefter följa med en museivagn. Tåget avgår exakt kl. 11.22, är planen. Under resan håller Magnus Cedergren en guidetur om järnvägen, historien och dess anknytning till släkten.

Museivagnen rymmer 56 sittande enl. uppgift. Om vi skulle bli fler än så, så får några av oss lite yngre dela på några platser, och omväxlande vara beredda att stå under delar av resan.

Vid ändstationen Österskär återvänder tåget snart tillbaka igen, och stannar för avstigning vid hållplatsen Galoppfältet, enligt planen ca. kl. 13.35. Därifrån är det en knapp kilometer att promenera till lokalen för släktmötet. Ta gärna med något enklare ätbart för tågresan.

Det finns goda parkeringsmöjligheter vid hållplatsen Galoppfältet, varför ett alternativ för bilägare kan vara, att på morgonen parkera bilen där och i god tid ta ett ordinarie tåg på Roslagsbanan in till Stockholm Ö från Galoppfältet (SL linje 27 och 28, kvartstrafik på söndag förmiddag). Vi återvänder ju till Galoppfältet, och man kan sedan ta bilen upp till själva släktmötet på Gästgivargränd, på detta sätt.

Träffen på Gästgivargränd börjar kl. 14 på Gästgivargränd 3 i Täby (dvs. på samma plats som för släktmötet 2012).

Nya planer: Vid ankomst blir det först middag kl. 14.00 bestående av varmrätt med dryck, ett glas vin eller alkoholfria alternativ. Därefter blir det kaffe samtidigt som årsmötet inleds.

Anmälan till släktmötet och dess middag sker genom betalning 250 kr/person (125 kr för barn under 18) till föreningens plusgiro 17 52 10-4, senast torsdagen den 19 februari 2015. Ange i meddelanderaden vem betalningen avser: namn, mailadress (om sådan finns). Ange också om vin önskas till maten (för att beräkna inköp). Om du har frågor om anmälan till släktmötet, skicka en sådan till föreningens kassör Robert Bergman, bergman.robert@gmail.com eller ring 0735-30 16 73. Anmäl också särskilt, om du följer med på tågresan.

Så här tar du dig direkt till Gästgivargränd från Stockholm:
Om du vill ta dig direkt till Gästgivargränd från Stockholm rekommenderas Roslagsbanan mot Österskär och avstigning vid Galoppfältet, samt promenad en knapp kilometer

eller med egen bil

Från E 18: Avfart 183. Tag vänster in på Bergtorpsvägen. Åk rakt genom första rondellen. Sväng vänster i andra rondellen in på Stockholmsvägen. Efter cirka 400 m sväng vänster vid skylt Gästgivargränd och kör in på området och parkera på ledig plats.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Abel Bergman på en cykel

Abel Bergman på cykelAbel Bergman här på en cykel, tillsammans med några kamrater. Kanske är bilden tagen på 1890-talet. Den är numera en del av föreningens arkiv. Abel är barnbarn till Johan och Henrika, son till Gustaf (gren 7)

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Unik bild återfunnen…!

Det är mycket ont om bilder på Johan Bergman Olsons hemgård i kalixbyn Näsbyn. Här har jag fått en bild av min gode vän och kalixkännaren Bengt-Göran Nilsson i Kalix. Efter lite klurande kom vi gemensamt fram till att detta är just bergmangården, dvs. gården Näsbyn nr 6.

Men vilka är det som syns på bilden. Dateringen gör att det antagligen inte är några från släkten Bergman, utan snarare en ny ägare eller hyresgäst.

Not: Gården gick ur släktens ägo runt sekelskiftet 1900, och brann slutligen ner på 1920-talet. Idag ligger det några villor vid Vinkelgatan, vid det som tidigare varit gårdstomten. Nedanför brusar E4 förbi. Men nere vid älvstranden kan man än idag gå ut på Johan Bergman Olsons gamla pir – byns längsta brygga.

Magnus Cedergren

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Arkivjobbet går in i sitt slutskede

1,7 hyllmeter arkivalier

Styrelsen och ordförande har jobbat mycket intensivt med att samla ihop material, för att komplettera föreningens arkiv på Stockholms stadsarkiv. Det ser ut att bli 1,7 nya hyllmeter den här gången. Detta kommer att placeras på stadsarkivet under någon av de närmaste månaderna. Detta är ett tillskott till de ca 2,5 hyllmeter som sedan tidigare finns på stadsarkivet.

Bland arkivalierna märks omfattande donationer från släktgren 73 – Addebodasamlingen (Ekman) samt mycket värdefulla donationer från släktgrenen Karin. I dessa donationer och hos föreningen sedan tidigare finns bl.a. en hel del fotografier – främst porträtt, men också historiska miljöbilder från Kalix älvdal – som närmast är unika.

Vidare placeras nu en viss del av föreningens egna papper i stadsarkivet.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Kulturhistoriska veckan i Kalix 20-26 juli 2014

Den kulturhistoriska veckan i Kalix närmar sig med stormsteg! Lär dig mer om Kalix historia, genom de hembygdsföreningar, museer, idealister och entusiaster som alla öppnar veckan 20-26 juli.

Föreningen Johan Bergman Olson deltar, och många aktiviteter berör historien runt släkten Bergman, på ena eller andra sättet.

Läs mer!

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Picknick på Waldemarsudde den 15 juni

Söndagen den 15 juni träffas vi och äter för den traditionella picknicken på Waldemarsudde. Vi träffas nedanför kvarnen kl. 13.00. Ta med något ätbart och något att sitta på. Vi håler tummarna för bra väder!

Ordförande håller ett kort föredrag om den gripande och tragiska historien om ”Vackra Maria”, Johans syster:

Hon som först blev enleverad av officeren Gustaf Enesköld och senare som 25-årig änka gifter om sig med riksdagsmannen Johan Jakob Rutberg. Marias liv slutar tragiskt i förtid, och än idag sägs det att hon spökar i herrgården Filipsborg i Kalix.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Föreningens arkiv byggs ut

Addebodasamlingen (Ekman)

Föreningens arkiv, de s.k. ”Bergman Olson-Almska samlingarna”, förvaras sedan 45 år tillbaka på Stockholms stadsarkiv. Förutom några smärre tillägg på 90-talet, har inga ändringar gjorts på 45 år. Det är nu dags att bygga ut arkivet, med något av alla de arkivhandlingar som fortfarande finns bevarade.

Som ett första steg kan nu delar av den s.k. Addebodasamlingen snart komplettera samlingarna, genom familjen Ekman (släktgren 732). Samlingen består av ungefär 30 hyllcentimeter handlingar, varav merparten är brev. De äldsta breven i samlingen är från 1850-talet, och består av brev som Gustaf Bergman tagit emot från några av sina syskon.

Arkivet är nu uppordnat och insorterat i 5 st arkivlådor (bilden). Meningen är att dessa snart skall kunna installeras på stadsarkivet.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Bengt Bergman bortgången

Föreningens styrelse har nåtts av budskapet att 7121 Bengt Bergman gått bort. Bengt var ordförande för föreningen 1973-79, och var också valberedningens sammankallande senast vid föreningens årsmöte år 2012.

Vi tänker på familjen, och vill samtidigt minnas Bengts insatser för föreningen.

Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar

Magnus Cedergren
ordförande

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Kalix – en virtuell norrbottensresa i Bergmansläktens fotspår, den 1 mars 2014

Vad har Kalix för betydelse för Johan Bergman Olsons ättlingar? Det är en fråga vi i styrelsen fått vid några tillfällen. Låt oss sittande på varsin stol besöka några av de historiska platserna i Kalixområdet, där Johan och August påverkat 1800-talets historia så mycket. Med datorns hjälp gör vi en virtuell rundresa, bland annat till:
• Kalix kyrka med släktgravar på kyrkogården
• Två granngårdar till Bergmans släktgård, däribland kusken Olof Englunds gård – byggnadsminne och museum
• Minnen av tjärexporten längs hela Kalix älvdal, däribland Kamlungeforsen (bilden nedan)
• Huset vid Rantakatu (Strandgatan) i Torneå, där Henrika Deutsch växte upp
• Björkfors med herrgård, hembygdsmuseum om Bergmansläkten samt kyrkan (flyttad från Augusts kurort Nordanskär)
• Augusts herrgård Grytnäs, idag vandrarhem
• Kalix stora massaindustri Karlsborgsverken, startad av August bolag Bergman Hummel & co för 150 år sedan
• Bolagets allra första kontor, idag café och en av de äldsta affärsfastigheterna i centrala Kalix
• Herrgården Filipsborg med all sin snickarglädje, tillhörig träpatron P.A. Svanberg

Kom ihåg att detta är hela släktens historia: Stora delar av familjen investerade nämligen i Augusts affärsverksamhet i Kalix, även långt efter Johans död år 1865!

Vi gör den virtuella resan lördagens den 1 mars kl. 13.00 i en kvarterslokal i Norrviken, Sollentuna – vid infarten till Klockargränd/
Organistgränd och bredvid ett parkeringshus. Föreningen bjudare på enklare fika. Om du skulle vilja komma, uppskattar vi att du anmäler dig senast tordagen den 27 februari, för vår planering. Svara helst med ett mail till info@bergmanolson.se!

Du kan också göra den virtuella resan på egen hand på www.historiskskogsexport.se eller via www.bergmanolson.se!

Om du åker bil: tillfart via Norrvikenleden => Vibyvägen => Landsvägen. Gästparkering finns på taket till parkeringshuset. Där krävs det en särskild P-biljett som du får på plats. Med SL:s pendeltåg kommer du till Norrviken från Stockholms central, Märsta eller Uppsala; därefter är det knappt 10 min promenad norrut längs gångvägen Tunastråket.

Publicerat i Övrigt | Etiketter | Lämna en kommentar