Unik bild återfunnen…!

Det är mycket ont om bilder på Johan Bergman Olsons hemgård i kalixbyn Näsbyn. Här har jag fått en bild av min gode vän och kalixkännaren Bengt-Göran Nilsson i Kalix. Efter lite klurande kom vi gemensamt fram till att detta är just bergmangården, dvs. gården Näsbyn nr 6.

Men vilka är det som syns på bilden. Dateringen gör att det antagligen inte är några från släkten Bergman, utan snarare en ny ägare eller hyresgäst.

Not: Gården gick ur släktens ägo runt sekelskiftet 1900, och brann slutligen ner på 1920-talet. Idag ligger det några villor vid Vinkelgatan, vid det som tidigare varit gårdstomten. Nedanför brusar E4 förbi. Men nere vid älvstranden kan man än idag gå ut på Johan Bergman Olsons gamla pir – byns längsta brygga.

Magnus Cedergren

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Arkivjobbet går in i sitt slutskede

1,7 hyllmeter arkivalier

Styrelsen och ordförande har jobbat mycket intensivt med att samla ihop material, för att komplettera föreningens arkiv på Stockholms stadsarkiv. Det ser ut att bli 1,7 nya hyllmeter den här gången. Detta kommer att placeras på stadsarkivet under någon av de närmaste månaderna. Detta är ett tillskott till de ca 2,5 hyllmeter som sedan tidigare finns på stadsarkivet.

Bland arkivalierna märks omfattande donationer från släktgren 73 – Addebodasamlingen (Ekman) samt mycket värdefulla donationer från släktgrenen Karin. I dessa donationer och hos föreningen sedan tidigare finns bl.a. en hel del fotografier – främst porträtt, men också historiska miljöbilder från Kalix älvdal – som närmast är unika.

Vidare placeras nu en viss del av föreningens egna papper i stadsarkivet.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Kulturhistoriska veckan i Kalix 20-26 juli 2014

Den kulturhistoriska veckan i Kalix närmar sig med stormsteg! Lär dig mer om Kalix historia, genom de hembygdsföreningar, museer, idealister och entusiaster som alla öppnar veckan 20-26 juli.

Föreningen Johan Bergman Olson deltar, och många aktiviteter berör historien runt släkten Bergman, på ena eller andra sättet.

Läs mer!

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Picknick på Waldemarsudde den 15 juni

Söndagen den 15 juni träffas vi och äter för den traditionella picknicken på Waldemarsudde. Vi träffas nedanför kvarnen kl. 13.00. Ta med något ätbart och något att sitta på. Vi håler tummarna för bra väder!

Ordförande håller ett kort föredrag om den gripande och tragiska historien om ”Vackra Maria”, Johans syster:

Hon som först blev enleverad av officeren Gustaf Enesköld och senare som 25-årig änka gifter om sig med riksdagsmannen Johan Jakob Rutberg. Marias liv slutar tragiskt i förtid, och än idag sägs det att hon spökar i herrgården Filipsborg i Kalix.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Föreningens arkiv byggs ut

Addebodasamlingen (Ekman)

Föreningens arkiv, de s.k. ”Bergman Olson-Almska samlingarna”, förvaras sedan 45 år tillbaka på Stockholms stadsarkiv. Förutom några smärre tillägg på 90-talet, har inga ändringar gjorts på 45 år. Det är nu dags att bygga ut arkivet, med något av alla de arkivhandlingar som fortfarande finns bevarade.

Som ett första steg kan nu delar av den s.k. Addebodasamlingen snart komplettera samlingarna, genom familjen Ekman (släktgren 732). Samlingen består av ungefär 30 hyllcentimeter handlingar, varav merparten är brev. De äldsta breven i samlingen är från 1850-talet, och består av brev som Gustaf Bergman tagit emot från några av sina syskon.

Arkivet är nu uppordnat och insorterat i 5 st arkivlådor (bilden). Meningen är att dessa snart skall kunna installeras på stadsarkivet.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Bengt Bergman bortgången

Föreningens styrelse har nåtts av budskapet att 7121 Bengt Bergman gått bort. Bengt var ordförande för föreningen 1973-79, och var också valberedningens sammankallande senast vid föreningens årsmöte år 2012.

Vi tänker på familjen, och vill samtidigt minnas Bengts insatser för föreningen.

Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar

Magnus Cedergren
ordförande

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Kalix – en virtuell norrbottensresa i Bergmansläktens fotspår, den 1 mars 2014

Vad har Kalix för betydelse för Johan Bergman Olsons ättlingar? Det är en fråga vi i styrelsen fått vid några tillfällen. Låt oss sittande på varsin stol besöka några av de historiska platserna i Kalixområdet, där Johan och August påverkat 1800-talets historia så mycket. Med datorns hjälp gör vi en virtuell rundresa, bland annat till:
• Kalix kyrka med släktgravar på kyrkogården
• Två granngårdar till Bergmans släktgård, däribland kusken Olof Englunds gård – byggnadsminne och museum
• Minnen av tjärexporten längs hela Kalix älvdal, däribland Kamlungeforsen (bilden nedan)
• Huset vid Rantakatu (Strandgatan) i Torneå, där Henrika Deutsch växte upp
• Björkfors med herrgård, hembygdsmuseum om Bergmansläkten samt kyrkan (flyttad från Augusts kurort Nordanskär)
• Augusts herrgård Grytnäs, idag vandrarhem
• Kalix stora massaindustri Karlsborgsverken, startad av August bolag Bergman Hummel & co för 150 år sedan
• Bolagets allra första kontor, idag café och en av de äldsta affärsfastigheterna i centrala Kalix
• Herrgården Filipsborg med all sin snickarglädje, tillhörig träpatron P.A. Svanberg

Kom ihåg att detta är hela släktens historia: Stora delar av familjen investerade nämligen i Augusts affärsverksamhet i Kalix, även långt efter Johans död år 1865!

Vi gör den virtuella resan lördagens den 1 mars kl. 13.00 i en kvarterslokal i Norrviken, Sollentuna – vid infarten till Klockargränd/
Organistgränd och bredvid ett parkeringshus. Föreningen bjudare på enklare fika. Om du skulle vilja komma, uppskattar vi att du anmäler dig senast tordagen den 27 februari, för vår planering. Svara helst med ett mail till info@bergmanolson.se!

Du kan också göra den virtuella resan på egen hand på www.historiskskogsexport.se eller via www.bergmanolson.se!

Om du åker bil: tillfart via Norrvikenleden => Vibyvägen => Landsvägen. Gästparkering finns på taket till parkeringshuset. Där krävs det en särskild P-biljett som du får på plats. Med SL:s pendeltåg kommer du till Norrviken från Stockholms central, Märsta eller Uppsala; därefter är det knappt 10 min promenad norrut längs gångvägen Tunastråket.

Publicerat i Övrigt | Etiketter | Lämna en kommentar

Kalix – Waldemarsudde

”Släktkrönikan” om Johan Bergman-Olson och hans familj utkom 2008. Det är en 400 sidors bok som är en utvidgning och omarbetning av Gunnar Bergmans ”Med kursläde Kalix – Waldemarsudde” från år 1959. Dessutom finns nyskrivna uppsatser om barnen Johan-August, Carl-Henrik, Henrika gift Alm, Wilhelm, Gustaf samt några korta notiser även om Emiloch Paul. Titeln är helt enkelt ”Kalix – Waldemarsudde”. Huvudförfattare och redaktör är föreningens ordförande Magnus Cedergren och medförfattare är fränderna Johan Bergman, Hans Frykman, Birgitta Odén, framlidne Birgitta Sandblad samt Kalixkännaren Everth Johansson.

Boken är upptagen som föreningens ”Meddelande nr 12”, 2008. Den är resultat av ett ideellt arbete av författarna och är tryckt i limmat pocketformat. Vår förhoppning är att den nya boken kommer att finnas i varje släktings bibliotek. Den förra ”Kurslädesboken-” är ju slutsåld och trycks ej igen.

Beställning
Som övriga produkter beställs nu boken via föreningens e-shop. Den kostar 180 kr samt porto. Du beställer boken där, samt betalar in det totalbelopp som där angives på föreningens plusgiro 175210-4. Boken levereras efter beställning.

Föreningens e-shop

Läs mer om boken

Publicerat i Litteratur | Etiketter , , | 1 kommentar

Rapport från picknick och styrelsemöte på Waldemarsudde den 16 juni

Hoppas att sommaren varit god, kära frände!

Om du inte hade möjlighet att vara med på försommarens picknick, följer här först ett kort referat: Trots tveksam väderprognos kom 37 fränder till kvarnen på Waldemarsudde den 16 juni för den nu traditionsenliga picknicken. Alla belönades med riktigt fint väder, sol nästan hela tiden.

Efter inledande ”Summertime” från Hans Frykmans kornett, berättade Magnus Cedergren om ”Tjärflottning och tjärexport från Kalix älvdal”. En spännande skildring om svårigheterna att övervinna forsarna och hur flottarna drogs/styrdes ner till omlastningsplatsen Lilla Fisket, en lite ö i älven nära Näsbyn nr 6, Johan Bergmans Olsons föräldragård. En och annan tunna försvann under färden, som ställde stora krav på mannen som styrde flotten. Av Sveriges export på cirka 36.000 tusen tjärtunnor kom hälften från Kalix och Lule älvdalar. Genom att ge bönderna möjlighet sälja sin tjära, bidrog Johan Bergman Olson (JBO) till den standardhöjning som skedde i älvdalen i början och mitten av 1800-talet. Viktigast för böndernas förbättrade livsvillkor, var dock den utveckling av skogsbruket, som JBO startade. De fick både arbete och inkomst från skogen. Tidigare försörjde de sig främst med jordbruk och mycket självhushållning.

På styrelsemötet i juni presenterades och beslutades om avtal med Stockholms stadsarkiv om förvaring av föreningens arkiv. Det blir deponering tills vidare och ej donation. Kostnad cirka 775 kr/år för de tre hyllmetrar som f.n. behövs. Påfyllnad får ske en gång årligen. Det är fri tillgång till arkivet. De som önskar kan läsa handlingarna i arkivets läsesal. Tidigare krävdes godkännande från styrelsen. Viss del av arkivet är digitaliserat av ordf. Magnus Cedergren och bilderna nås via föreningens hemsida www.bergmanolson.se, eller Magnus hemsida www.historiskskogsexport.se. Ytterligare digitalisering kommer att ske.

På Magnus hemsida finns för övrigt väldigt mycket information med bilder och texter att hämta – en guldgruva för er som vill veta mer om edra rötter.

Vi återkommer under hösten med information om kommande verksamhet i föreningen.

Med vänlig hälsning styrelsen för Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar
genom sekreterare Hans Frykman och ordförande Magnus Cedergren
som hoppas vår hemsida finns bland edra ”favoriter”!

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Picknick på Waldemarsudde 16/6 kl. 13.00

Välkommen till vårens picknick på Waldemarsudde!

Vi träffas söndagen den 16 juni kl. 13.00 nedanför kvarnen. Ta med något att sitta på och något att äta. Vi håller gemensamt tummarna för fint väder denna gång!

Undertecknad håller ett kort föredrag på tema Tjärexporten från Kalix älvdal.

Om du inte redan är medlem för 2013, så ta chansen, se nedan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar
genom ordförande Magnus Cedergren

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar